ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

Εισάγουμε και κατασκευάζουμε ψυκτικούς Θαλάμους και εμπορικά ψυγεία ποιότητας και αντοχής από το 1976. Όλα τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις HACCP.

Facebook